Select PageRISSO 2020 TARBIJAKAMPAANIA REEGLID

1. Kampaania ja auhinnad korraldab: Louder OÜ, Rõika 32-2, 106127 Tallinn, registrikood: 11342519, telefon: +372 5082297, e-mail: kampaania@louder.ee (edaspidi Korraldaja) ala: Eesti Vabariik.

2. Kampaania algus- ja lõpukuupäev: alguskuupäev: 15. oktoober 2020. Lõpukuupäev: 15. detsember 2020.

3. Kampaania auhinnafond:

         – peaauhind: 1 x virtuaalne kokanduskursus Sandra Daškova poolt („Eesti parim pagar“ telesaate võitja), võitjale saadame ka retseptiraamatu ja kinkekorvi retseptide koostisosadega:

         – lisaauhinnad:

              o 2 x Villeroy & Boch 68-osaline söögiriistade komplekt Oscar väärtusega 495 EUR,

              o 2 x Villeroy & Boch 36-osaline kööginõude komplekt Wonderful World 4 friends väärtusega 390 EUR,

              o 1 x Villeroy & Boch 10-osline nõudekomplekt Manufacture Rock väärtusega 200 EUR.

         3.1. Peaauhinna võitja peab oma auhinna välja võtma 6 kuu jooksul alates võidu teada andmisest, aga mitte hiljem kui 14.06.2021.

         3.2. Lisaauhindade võitjad peavad oma auhindadel järel käima hiljemalt 31.03.2021 kui ei lepita kokku teisiti.

4. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

5. Kampaanias osalevad järgmised Risso õlid:

        – Risso rapsiõli 1l

        – Risso Päevalilleõli 1l

        – Risso maisiõli 1l

        – Risso Plus rapsiõli D vitamiiniga 1l

        – Risso rapsiõli 2l

6. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma vähemalt 1 tk Risso õli ja registreerima ostutšeki koos oma andmetega kampaanialehel www.tarbijamang.eu/risso.

7. Ostutšeki registreerimisega kampaanialehel kinnitab kampaanias osaleja oma isikuandmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ning kampaania reeglitest kinnipidamist.

8. Ostutšekk tuleb kuni kampaania lõpuni alles hoida ja esitada auhinna kätte saamiseks.

9. Iga ostutšeki number saab kampaanias osaleda vaid ühe korra.

10. Võitjate nimed avalikustatakse hiljemalt 29.12.2020 www.tarbijamang.eu/risso veebilehel ning võitjaga võetakse ka personaalselt ühendust.

       10.1 Võitjaga võetakse ühendust ostutšeki registreerimisel esitatud kontaktandmete kaudu.

       10.2 Võitja valitakse kõikide osalejate hulgast loosi teel.

       10.3 Auhinnad loositakse välja vahemikus 15.12-21.12.2020.

       10.4 Võitjate loosimiseks kasutatakse spetsiaalset arvutitarkvara.

       10.5 Kampaanias osalemisega annab osaleja loa avaldada võidu korral enda nime www.tarbijamang.eu/risso veebilehel.

11. Auhindade võitjatega võtab korraldaja ühendust registreerimisel esitatud e-posti aadressil.

12. Auhindade väljastamise aluseks on kampaanialehel registreeritud tšeki esitamine, mida võitja saab teha elektrooniliselt, saates tšekist skäneeringu või pildi koos oma nime ja kontaktiga e-mailile kampaania@louder.ee või posti teel, saates tšeki koos oma nime ja kontaktiga aadressil Louder OÜ, Rõika 32-2, Tallinn 10617 (postikulud ei kuulu kompenseerimisele).

       12.1 Auhinda ei saa välja võtta sularahas või vahetada muude toodete/auhindade vastu.

       12.2 Auhinna kättesaamine lepitakse võitjatega personaalselt kokku. Kampaania auhinnale peab võitja ise kokku lepitud kohta järele minema, kui ei lepita kokku teisiti.

       12.3 Kampaania auhinda ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud inimesed ja nende pereliikmed.

13. Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui Kampaanias osaleja on eiranud Kampaania reegleid, esitanud Korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid või kui Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada 5 tööpäeva jooksul või auhinda üle anda eelnevalt kokkulepitud kohas.

14. Kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

15. Kampaania korraldaja võtab endale vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.

16. Auhinna vastuvõtmisega annab võitja Korraldajale loa kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jm. Korraldaja enda või tema toodete või teenustega seotud üritustel ilma võitjale selle eest tasu maksmata ja täiendavat kokkulepet sõlmimata.

17. Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil: Louder OÜ, Rõika 32-2, 106127 Tallinn, või e-posti aadressil kampaania@louder.ee. Märksõna: „Risso tarbijakampaania“. Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast.

18. Kampaania kohta saab lisainfot kodulehelt www.tarbijamang.eu/risso, telefonil +372-5686-8690 või e-posti aadressil kampaania@louder.ee. Kirjadele vastatakse kahe tööpäeva jooksul alates kirja kättesaamise kuupäevast.

19. Kampaanias ei või osaleda Louder OÜ ja teiste kampaania korraldamisega seotud ettevõtete töötajad ning nende pereliikmed.

20. Kampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest viivitamatult massimeedia vahendusel.

21. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

    

REGISTREERI OSTUTŠEKK

NB! Hoia oma ostutšekk kampaania lõpuni alles. ​